A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: Start::$breadcrumbs

Filename: libraries/Public_Controller.php

Line Number: 196

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /system/libraries/Exceptions.php:166)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 662

Biuro Rachunkowe DELTA - biura rachunkowe w Pruszkowie i Raszynie

Kompleksowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej

Oferujemy Klientom indywidualnie dopasowaną obsługę kadrowo-płacową, obejmującą prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w tej branży możemy zawsze służyć Państwu profesjonalną pomocą i doradztwem w zakresie przepisów Kodeksu Pracy.

Klientom naszego Biura księgowego zapewniamy…

więcej »

Księga przychodów i rozchodów

Biuro rachunkowe w Raszynie pod Warszawą świadczy usługi w zakresie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów (KPiR).

Nasze Biuro Rachunkowe gwarantuje Państwu prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w sposób rzetelny i solidny, zgodnie z obowiązującymi przepisami…

więcej »

Ryczałt

Ryczałt ewidencjonowany

W ofercie usług księgowych naszego biura rachunkowego znajdą Państwo ryczałt ewidencjonowany. Specjaliści z biura DELTA pomogą Państwu dobrać najlepszą metodę rozliczeń. Gwarantujemy rzetelność i solidność prowadzonej dokumentacji.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma…

więcej »

Kadry i płace

Obsługa podatkowa firmy z Pruszkowa

Nasze biuro rachunkowe oferuje firmom kompleksową obsługę kadrowo-płacową. Stanowi ona uzupełnienie świadczonych przez nas usług księgowych.

Biuro Rachunkowe DELTA gwarantuje swoim Klientom prowadzenie spraw płacowo-kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami…

więcej »

Księgi handlowe

Prowadzenie ksiąg handlowych

Biuro Rachunkowe DELTA w Raszynie koło Warszawy oraz na warszawskich Włochach, świadczy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych, zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi  w  ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

W myśl…

więcej »

Wyprowadzenie zaległości

W naszym biurze rachunkowym w Raszynie świadczymy kompleksowe usługi finansowe, oferując firmom profesjonalną obsługę księgową i kadrowo-płacową. Szeroki wachlarz usług naszego biura księgowego zawiera również wyprowadzanie zaległości księgowych i „naprawa” zaniedbań. Biuro Rachunkowe DELTA…

więcej »

Aktualności, informacje

2019-03-13

Czym powinno cechować się dobre biuro rachunkowe?

Dobre biuro rachunkowe nie raz staje się prawą ręką przedsiębiorcy. Specjaliści od księgowości zajmują się prowadzeniem dokumentacji i rozliczeniami z fiskusem, podczas gdy przedsiębiorca może poświęcić czas na swoją właściwą…

więcej »
archiwum wiadomości

RODO informacje dla Klienta

Tu Klient znajdzie wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych jest Biuro Rachunkowe DELTA Katarzyna Drążkiewicz
z siedzibą w Raszynie (05-090), ul. Szkolna 9 lok. 4b  (dalej jako: Biuro)                 

Z kim można skontaktować się w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Biuro można skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych dostępnym pod adresem e-mail: kasia.drazkowiak@delta.waw.pl

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Biuro można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@delta.waw.pl

Jakie jest źródło danych - skąd są pozyskiwane?

Dane podaje sam Klient. Dane mogą  być pozyskiwane również z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w zakresie udostępnianym przez CEIDG.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Biuro danych osobowych?

1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w zakresie: imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jej numerów identyfikacyjnych PESEL, NIP, REGON oraz adresu prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Dane kadrowo-płacowe – dane osobowe Pracownika przetwarzane są
w zakresie:  dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, przebiegu pracy, absencji (urlopy, zwolnienia lekarskie, rehabilitacyjne, szkoleniowe i inne), dane o zakresie obowiązków i uprawnień, stawce wynagrodzenia, wysłudze lat pracy, karach i nagrodach, potrąceniach (składki związkowe, zajęcia komornicze itp.), numer konta bankowego, dane o zdolności do pracy, dane o Oddziale Kasy Chorych oraz dane wymagane w formularzu zgłoszenia ZUS ZUA, ZUS IUA – zmiana danych, ZUS ZWUA – wyrejestrowanie, ZUS ZCNA – zgłoszenie członka rodziny, ZAS – wniosek o ustalenie okresu zasiłkowego, OL-2 – wniosek o kontrolę zaświadczenia lekarskiego, Z15a – zgłoszenie opieki nad dzieckiem, Z15b – zgłoszenia opieki nad innym członkiem rodziny oraz inne dane wymagane zgodnie z Kodeksem pracy.               

3. Dane finansowo-księgowe – imię i nazwisko, kwota wynagrodzenia, wysokość składek ZUS, wysokość podatku dochodowego, potrącenia (ubezpieczenia, zajęcia komornicze), numer konta bankowego.

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

 

1. Sporządzanie umów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Realizowanie zawartych umów –  wypełnianie przez Klienta jako pracodawcę obowiązków prawnych  związanych z zatrudnieniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Biuro działalności .

 

W szczególności:

Art. 6 ust.1 lit. b RODO w zw. z art. 353(1) ustawy Kodeks cywilny.

1. Ustawa Kodeks cywilny
z dnia 23 kwietnia 1964r.

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

1. Ustawa Kodeks pracy
z dnia 26 czerwca 1974r.

2. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
z dnia 13 października 1998r.

3. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r.

4. Ustawa o rachunkowości
z dnia 29 września 1994 r.

5.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie jego roszczeń
i obrona jego praw.

Czy dane przetwarzane są
w jakiś jeszcze sposób?

W przetwarzaniu danych nie korzystamy z profilowania jako sposobu zbierania informacji.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

 

 

 

W ramach obsługi umów dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom  odbiorców:

1. Dostawcom usług audytorskich, firmom kurierskim i pocztowym).

2. Dostawcom usług prawnych tj. kancelariom prawnym współpracujących
z Biurem.

3. Osobom upoważnionym przez Kontrahenta w ramach realizacji umowy.

Czy dane są przekazywane poza Unię Europejską? 

Dane Klienta nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

 

Przez jaki czas przetwarzane są dane?

Dane zawarte w umowach, dokumentach kadrowo-płacowych, finansowo-księgowych są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim dane te zostały zebrane. 

Okres przechowywania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.                                

Czy podanie danych jest obowiązkiem?  

Współpraca z Biurem na podstawie umowy jest w pełni dobrowolna.  Niepodanie danych będzie skutkowało odmową podjęcia współpracy.

 

Jakie są prawa osoby, której dane dotyczą?

Administrator danych zapewnia prawo dostępu, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania (chyba że obowiązek ich przechowywanie wynika przepisów prawa). Prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych dotyczy wtedy, jeśli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy. Biuro nie przetwarza danych
w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień należy skontaktować się z nami pod wskazanym w niniejszej informacji adresem e-mail lub odwiedzić nas osobiście.                                                                                   
Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

więcej »