Księgowość Warszawa Włochy

> > Ksiegi Handlowe

Prowadzenie ksiąg handlowych

Biuro Rachunkowe DELTA w Raszynie koło Warszawy oraz na warszawskich Włochach, świadczy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych, zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi  w  ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

W myśl tej ustawy, do prowadzenia ksiąg handlowych są zobowiązane przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód z działalności przekraczający równowartość 1.200.000 EUR.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy:

  • spółek kapitałowych (akcyjna i z o.o.)
  • spółek osobowych prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna)
  • spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 EUR.

Pełna księgowość w Pruszkowie i Piasecznie

Prowadzenie ksiąg handlowych jest procesem bardzo złożonym, skomplikowanym i czasochłonnym. Nasze Biuro Rachunkowe w Pruszkowie i Piasecznie oferuje Państwu usługi prowadzenia ksiąg handlowych, gdzie wszelkie sprawy są prowadzone przez fachową i doświadczoną kadrę pracowników. Biuro Rachunkowe DELTA w bierze odpowiedzialność za rzetelność prowadzonych ksiąg rachunkowych.